Ένας νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, εν ονόματι GDPR, που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Ποιες επιχειρήσεις επηρεάζει, πως μπορούν να προστατευτούν και ποια τα πρόστιμα.

Μοιραστείτε τα νέα