Ενιαίο Πρόγραμμα Erasmus +

 

 

English Version

Eξέλιξη στα μέχρι τώρα δεδομένα ήρθε από το Ενιαίο Πρόγραμμα Erasmus+ όπου η Νέα περίοδος 2014-2020 φέρνει αλλαγές και ανακατατάξεις στις υπηρεσίες.

Πέρασε άλλη μία περίοδος 2007-2013, γεμάτη Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα γνωστά μας Νεολαία σε Δράση αφήνουν τη θέση τους για το Erasmus +.

Μία γεύση ως μικρή ανάμνηση ομάδας νέων, που πραγματοποίησε Δράση στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Sermugnano τον Οκτώβριο του 2013.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν 21 άτομα από 7 χώρες (Ιταλία, Λιθουανία, Αγγλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ελλάδα) σ’ένα μικρό παραδοσιακό γραφικό χωριουδάκι 46 κατοίκων.

 
Το θέμα “Arts in Europe” η τέχνη και η επικοινωνία με τους λαούς, τόσα θέματα που ενώνουν τις χώρες και άλλα τόσα που τις διαφοροποιούν. Με ιδιαίτερη φροντίδα φτιάχτηκε το πρόγραμμα από την οργανώτρια χώρα και την ομάδα Associazone Culturale Gruppo PAX και τους υπεύθυνους Antonella Rossi, Carmine Rodi Falanga & Mafalda Morganti, ενώ ταυτόχρονα οι νέοι συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Διαδραστικά παιχνίδια, κουίζ, ακόμα και μια μορφής διδασκαλία για τον πολιτισμό πραγματοποιήθηκε σε σχολείο 120 μαθητών. Οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους, στο βίντεο που ακολουθεί.

Όμως πλέον τα προγράμματα άλλαξαν κι ας δούμε τι ακολουθεί:

Αρχικά θα μιλήσουμε για τα υφιστάμενα προγράμματα και αυτά που πλέον ανήκουν στο παρελθόν, που είναι:

1. Τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

2. Erasmus, Grundtvig, Leonardo, Comenius

επίσης σε αυτά έχουμε

Τα Διεθνή Προγράμματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Προγράμματα Διμερής Συνεργασίας και τέλος τα Προγράμματα Νεολαία σε Δράση.

Τώρα πια με το ενιαίο πρόγραμμα και κάτω από την ομπρέλα του ERASMUS+ υπάρχουν:

 
 

Σε κάθε περίπτωση και σε όποιο τομέα ένας φορές αποφασίσει να κάνει εγγραφή θα πρέπει πρωτίστως να εγγράψει τον φορέα του στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF), μέσω του συμμετέχοντος Portal.

Η εγγραφή πρέπει να γίνει μόνο μία φορά για λογαριασμό του φορέα στο σύνολό της. Κατ ‘εξαίρεση, τα σχολεία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής μιας τοπικής ή περιφερειακής δημόσιας αρχής ως νομικό πρόσωπο θα πρέπει να εγγραφούν χωριστά από το νομικό πρόσωπο του οποίου αποτελούν μέρος.

Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να ανεβάσετε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν έννομη σχέση τους με αυτό το νομικό πρόσωπο.

Μετά την επιτυχή εγγραφή ο οργανισμός θα λάβει ένα μοναδικό 9-ψήφιο συμμετέχων Κωδικό Αναγνώρισης (PIC), ο οποίος πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος σε κάθε έντυπο αίτησης.
 

Αναλύοντας εν συντομία

1ος πυλώνας: 

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, θα περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Τα σχέδια κινητικότητας θα παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι το εξής: Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση.

 

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κ.λπ. 
  • Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης 
  • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
  • Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες) 
  • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

 

2ος πυλώνας:

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency). Τα πλήρη στοιχεία για αυτά τα σχέδια δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Προσφέρονται τέσσερις τύποι συνεργασίας:
 

  • Στρατηγικές Συμπράξεις: Αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για καινοτομία και στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα: την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Για μεγαλύτερο αντίκτυπο, ένα έργο μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες κινητικότητας όσο και συνεργασίας . 
  • Συμμαχίες Γνώσης: Είναι μεγάλης κλίμακας συμπράξεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Η στενή συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την υιοθέτηση προσόντων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της απασχόλησης. 
  • Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων: Επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νέων θεμάτων εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κατάρτισης και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας, κ.λπ. 
  • Η Διεθνής Συνεργασία με τρίτες χώρες: Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στη μη τυπική εκπαίδευση κ.λπ. Αφορά τις ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και η Αφρική. Παράλληλα, οι πλατφόρμες πληροφοριακής υποστήριξης ( συμπεριλαμβανομένου του e – Twinning ) ενισχύουν τη δικτύωση. 
  • Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις θα είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές. 

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός θα ηγείται της σύμπραξης και θα έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών θα είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 

3ος πυλώνας:

Η Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών . Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Θα αποτελείται κυρίως από σχέδια που θα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency) ενώ οι Εθνικές Μονάδες θα διαχειρίζονται το Δομημένο Διάλογο για τη Νεολαία (Youth Structured Dialogue).

Ο Δομημένος Διάλογος για τη Νεολαία περιλαμβάνει σχέδια που θα διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα σε υπεύθυνους σε θέματα χάραξης πολιτικής για τη νεολαία από την μια και σε νέους από την άλλη , σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

 

Ανάλυση της εκπαίδευσης, πρωτοβουλίες για την τόνωση της καινοτόμου αναπτυξιακής πολιτικής της κατάρτισης και της νεολαίας του προϋπολογισμού από Κεντρική Δράση 2014-2020

 
 
πηγές www.iky.gr, www.europa.eu  

English Version

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.