ΕΣΠΑ: Τελευταίες προθεσμίες από προγράμματα

espa-cover

Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και περισσότερα πράγματα για το ότι τελειώνει η προθεσμία για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, για τα Ευρωπαϊκά και για τα Ανταγωνιστικά, ενώ ταυτόχρονα αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

 Ό,τι ξεκίνησε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 31/12/2015, ενώ κάποιες προσκλήσεις μένουν ακόμα στο προσκήνιο περιμένοντας μελλοντικούς αποδέκτες, που θα ανεβάσουν την απορροφητικότητα της χώρας μας σε μεγαλύτερα ποσοστά.

Προσοχή στον προγραμματισμό και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  διότι ο χρόνος είναι ελάχιστος.

Ας ρίξουμε μια ματιά αναφερόμενοι σε κάποια από αυτά:

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών, πρόκειται για πρόγραμμα παροχής σε ανέργους  

Προθεσμίες: 15/4/13 – 20/5/14

Ο αριθμός των άνεργων νέων (ωφελουμένων) που θα ωφεληθούν από τη δράση, ανέρχεται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων:

  • 15.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • 20.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2376


 

Διμερής Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015

Σκοπός της συνεργασίας των χωρών είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής, η ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει σε δραστηριότητες ΕΤΑ και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης του επιστημονικού δυναμικού.
 

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα, Άλλα νομικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Προθεσμίες: Από 3/4/2013 έως 3/6/2013
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2370

 

 

Βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση και προώθηση εθνικών πολιτιστικών θεσμών, αξιοποιώντας τις πολιτιστικές παραδόσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε αυτοί να αποτελέσουν κόμβους ευρύτερων διευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας. Ενέργειες ενίσχυσης και προώθησης σημαντικών εκδηλώσεων και γεγονότων των πολιτιστικών δικτύων της Περιφέρειας.
 

Απευθύνεται σε: Υπουργεία – ΝΠΔΔ, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Προθεσμίες: Από 1/4/2013 έως 31/8/2013
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2360


 

Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013
 

Το πρόγραμμα περιέχει πολλές δυνατότητες στοχεύει στην παροχή αρωγής σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ή να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για τις μόνιμες δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013). Τους βοηθά να κατανοήσουν τους στόχους και τα σκέλη του Προγράμματος και ως εκ τούτου, τους τύπους των δραστηριοτήτων που μπορούν (ή δεν μπορούν) να τύχουν στήριξης.

Προθεσμίες: Προσοχή διότι ποικίλουν ανάλογα τα σκέλη του προγράμματος (Όσοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν λόγω του ότι το πρόγραμμα έχει πάρει ήδη παρατάσεις)

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: Άξονας Προτεραιότητας 2 : Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 
9-1-2013:Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων . Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων 1-2-2013.
 

Πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση και για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κωδικού θεματικής προτεραιότητας (44)- Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.pepattikis.gr/home/?p=2367


 

Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχ. Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία

Βρίσκεται οριακά για το κλείσιμο το πρόγραμμα

Περισσότερες Πληροφορίες:

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Λήμνου

Προθεσμίες : Από 10/4/2013 έως 28/6/2013

Περισσότερες πληροφορίες:

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Χίου
 
Προθεσμίες : Από 10/4/2013 έως 28/6/2013

Περισσότερες πληροφορίες:

Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Δήμου Σάμου
 
Προθεσμίες : Από 10/4/2013 έως 28/6/2013

Περισσότερες πληροφορίες:

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life+ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον και αποσκοπεί στην προώθηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το 2013 , θα διατεθούν 278εκατ. ευρώ σε δράσεις που αφορούν στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, στην ανάπτυξη πολιτικών και στην εφαρμογή συστημάτων διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 

Προθεσμία: 25/6/13 – 16:00 ώρα Βρυξελλών

Περισσότερες πληροφορίες:
Καλή επιτυχία σε όλους όσους δοκιμάσουν την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα.

Μη ξεχνάτε ότι ο χρόνος είναι πίσω μας και βρισκόμαστε ενόψει της καινούργιας περιόδου 2014-2020 όπου μαζί με όλα τα άλλα αλλάζει και η ονομασία των προγραμμάτων από ΕΣΠΑ σε Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.