Uncategorized

Με το νέο σύστημα βίζα της Ε.Ε καλύτερα; Θα δείξει!

Ένα νέο σύστημα ελέγχου και έκδοσης βίζα μπήκε από χθες στη ζωή μας και υπόσχεται ότι θα κάνει την έκδοση και τον έλεγχο βίζα ταχύτερο και ασφαλέστερο.

Κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 13 εκατομμύρια θεωρήσεις βίζα από τις 25 χώρες που ανήκουν στο Schengen και ο αριθμός είναι πιθανόν να αυξηθεί στο μέλλον. Ήδη στη χώρα μας είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα προξενεία σε Ρωσία και σε άλλες αναδυόμενες τουριστικές αγορές για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Αυτό όμως αναμένεται να αλλάξει σταδιακά με το νέο σύστημα που ήδη έκανε το ντεμπούτο του εχθές, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011.

«Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής για την έκδοση βίζα της Ε.Ε», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström, με αφορμή την ισχύ του νέου πληροφοριακού συστήματος βίζα (VIS-Visa Information System) στις χώρες της Βόρειας Αφρικής (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία).

Το VIS αφορά στις σύντομης διάρκειας θεωρήσεις βίζα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε. εντός δύο ετών θα έχει επεκταθεί σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της υφηλίου.

Η λογική του είναι να μην ταλαιπωρεί όσους θέλουν να ταξιδέψουν για λίγες ημέρες σε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες για τουρισμό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και ταυτόχρονα να προστατεύει τις χώρες μέλη της Ε.Ε. απο την είσοδο εγκληματιών, τρομοκρατών κ.λπ.

Οι διαδικασίες θα είναι ευκολότερες και ταχύτερες, υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε…

Τι είναι το VIS?

Το VIS (The Visa Information System) επιτρέπει στα κράτη εντός Schengen να ανταλάσσουν δεδομένα σχετικά με τη θεώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Αποτελείται από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΙΤ) και υποδομή επικοινωνίας που συνδέει το κεντρικό σύστημα με τα εθνικά συστήματα. Το VIS συνδέει τα προξενεία των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα σημεία συνοριακού ελέγχου των κρατών μελών του Schengen. Επεξεργάζεται δεδομένα και αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται για χορήγηση σύντομης διάρκειας βίζα με σκοπό την επίσκεψη ή ακόμη τη διεύλευση εντός της περιοχής Schengen. Το σύστημα μπορεί να εκτελέσει αντιστοίχιση βιομετρικών στοιχείων, κυρίως δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς ταυτοποίησης και επαλήθευσης.

Ποιός είναι ο σκοπός του VIS?

· Διευκόλυνση των ελέγχων και της έκδοσης visa: Το VIS βοηθά τους συνοριακούς φρουρους να επαληθεύσουν την ταυτότητα του κατόχου βίζα καθώς και να εντοπίσουν άτομα με χωρίς ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Η χρησιμοποίηση των βιομετρικών δεδομένων για την επαλήθευση της ταυτότητας του κατόχου βίζα επιτρέπει ταχύτερους, ακριβέστερους και πιο ασφαλείς ελέγχους. Επίσης, το σύστημα διευκολύνει την διαδικασία έκδοσης βίζα ιδιαίτερα σε αυτούς που ταξιδεύουν συχνά.

· Καταπόλεμηση Καταχρήσεων: Ενώ οι περισσότεροι ταξιδιώτες ακολουθούν τους κανόνες, υπάρχουν και όσοι επιλέγουν να καταχράζονται δημόσια έγγραφα όπως για παράδειγμα το λεγόμενο “visa shopping”. Το visa shopping είναι μία πρακτική κατά την οποία το ίδιο άτομο καταθέτει αιτήσεις σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. όταν η πρώτη αίτηση έχει απορριφθεί.

· Προστασία ταξιδιωτών: Η βιομετρική τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν έγγραφα άλλου ατόμου, προστατεύοντας τον κάτοχό τους από την κλοπή.

· Συμβολή στις αιτήσεις για άσυλο: VIS διευκολύνει την απόφαση για το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξετάσει αιτήσεις ασύλου.

· Ενίσχυση ασφάλειας: VIS βοηθά στην πρόληψη, εντοπισμό και έρευνα τρομοκρατικώ ενεργειών και άλλων εγκληματικών πράξεων.

Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται το VIS?

Ως όργανο Schengen, το VIS εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη του Schengen. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι όλα τα προξενεία και οι εξουδιοτημένες υπηρεσίες των κρατών – μελών να συνδεθούν στο σύστημα.

Μετά τη Βόρεια Αφρική θα ακολουθήσει η Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία), και οι χώρες του Κόλπου (Αφγανιστά, Μπαχρέιν, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Υεμένη). Μέσα σε δύο χρόνια θα έχει επιτευχθεί η σύνδεση με το VIS όλων των προξενείων των χωρών Schengen.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα στο VIS?

Η πρόσβαση στα δεδομένα του VIS περιορίζεται αυστηρά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο VIS για πέντε χρόνια.

Η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου

Όσοι υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για βίζα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι παρόντες στη διαδικασία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα προξενεία των χωρών – μελών του Schengen καθώς και σε εξουδιοτημένες υπηρεσίες αλλά σε καμία περίπτωση από ταξιδιωτικά γραφεία.

Συλλέγονται δέκα δακτυλικά αποτυπώματα και μία ψηφιακή φωτογραφία από άτομα που αιτούνται βίζα. Αυτά τα βιομετρικά δεδομένα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αναγρόφονται στην αίτηση καταγράφονται σε ασφαλή κεντρική βάση δεδομένων. Τα στοιχεία που καλείται να δηλώσει ο υποβάλλων την αίτηση είναι το όνομά του, την εθνικότητά του, τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, το επάγγελμά του, τον αριθμό διαβατηρίου του, τον τύπο της βίζας που αιτείται, τον προορισμό του, τη διάρκεια της παραμονής του, τα στοιχεία του ατόμου που το προσκαλεί.

Για παιδιά κάτω των 12 ετών όπως και για άτομα με σχετικά ανατομικά προβλήματα, δεν είναι απαραίτητη η λήψη των δέκα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, δεν υπόκεινται στη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων οι αρχηγοί κρατών που παραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα μέλη των Βασιλικών Οικογενειών. Δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή τα μέλη των διπλωματικών υπηρεσιών.

Οι συχνοί ταξιδιώτες εντός της περιοχής Schengen δεν είναι υποχρεωμένοι να περνούν από τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων κάθε φορά που αιτούνται νέα βίζα καθώς χρησιμοποιούνται αυτά που λήφθηκαν την πρώτη φορά και έχουν διάρκεια για περίπου 5 χρόνια.

Στα σύνορα της χωρών μελών του Schengen τα δακτυλικά αποτυπώματα των κατόχων βίζα θα πρέπει να συγκρίνονται με αυτά που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Η μη ταυτοποίησή τους δεν σημαίνει ότι θα τους αρνείται η είσοδος αλλά ότι θα γίνονται περαιτέρω έλεγχοι για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ταξιδιώτη.

Μοιραστείτε τα νέα

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.