Τράπεζα της Ελλάδος: Με διψήφια αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις ο Αύγουστος

stockvault-graph-report-indicates-business-statistic-and-diagramweb

Αυξημένες κατά 16,4% εμφανίζονται οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Αυτό οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 14,3% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,2%, η οποία διαμορφώθηκε στα 594 ευρώ. 

 Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 36,8% και διαμορφώθηκαν στα 2.553 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 17,4% (Αύγουστος 2017: 898 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 1.086 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 50,5% (Αύγουστος 2017: 1.702 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 1.132 εκατ. ευρώ) και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 15,8% (Αύγουστος 2017: 850 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2016: 734 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 65,2% και διαμορφώθηκαν στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 76,9% και διαμορφώθηκαν στα 595 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κατά 36,8% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 467 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 2,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 119 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 10.524 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 14,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.117 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μικρή μείωση (κατά 0,2%) και διαμορφώθηκαν στα 3.104 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 20,5% και διαμορφώθηκαν στα 4.515 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.602 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 19,0% και διαμορφώθηκαν στα 785 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 29,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.638 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.512 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 11,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 340 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 519 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση κατά 14,3% στην τουριστική κίνηση του Αυγούστου

Τον Αύγουστο του 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 5.813 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 7,2% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 30,6%.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 8,1% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά 32,2%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 2.223 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 16,6% (Αύγουστος 2017: 1.841 χιλ., Αύγουστος 2016: 1.579 χιλ.).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε στις 385 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 7,9% και διαμορφώθηκε στις 738 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 3,0% και διαμορφώθηκε στις 567 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 25,3% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 143 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 21,4% και διαμορφώθηκε στις 131 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,9% και διαμορφώθηκε στις 18.896 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.195 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,8%, όσο και η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών σταθμών.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 12.812 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 6.084 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 9,7%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 6,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στις 1.071 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 2.300 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% και διαμορφώθηκε στις 2.085 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 15,4% και διαμορφώθηκε στις 456 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,8% και διαμορφώθηκε στις 547 χιλ. ταξιδιώτες. 

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.