Μελέτες - Έρευνες

Νέα Ανάπτυξη του Φυσικού Πλούτου Ν.Νάξου: Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου με δημιουργία Φυσικού SPA Άλατος