Τράπεζα της Ελλάδος: Πλεόνασμα σε Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο και αύξηση τουριστικών εισπράξεων το 2013

Πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο περίπου 10 εκ. ευρώ και αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 16,4% ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οριστικών στοιχείων για τα τουριστικά οικονομικά μεγέθη της χώρας.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 10.317 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 8.599 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 20%. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.710 εκατ. ευρώ ή 16,4% και στην ταυτόχρονη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 9 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2013 έναντι του 2012 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 18,7%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη σημείωσε μείωση κατά 1,9% ή 12 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 604 ευρώ. Επιπλέον, αύξηση κατά 1,7% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (2013: 74,6 ευρώ, 2012: 73,3 ευρώ). Ταυτόχρονα, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 8,1 διανυκτερεύσεις το 2013, από 8,4 διανυκτερεύσεις το 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2013 αυξήθηκε κατά 14,4% καθώς η προαναφερόμενη αύξηση των αφίξεων αντιστάθμισε την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2013 αυξήθηκαν κατά 16,4% σε σύγκριση με το 2012. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 9,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.180 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 59,1%, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.527 εκατ. ευρώ το 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 31%. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 4.832 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 4,3%. Όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 14,9% και διαμορφώθηκαν στα 1.900 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 18,5% και διαμορφώθηκαν στα 906 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.355 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,6%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 41,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.339 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που παρουσίασαν αύξηση κατά 33,5% και διαμορφώθηκαν στα 569 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης των ταξιδιωτών στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο 94,8% το 2013 έναντι 94,4% το 2012. Όσον αφορά στα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, σημειώνεται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2013: 84,4%, 2012: 82,4%), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια συμμετέχουν με 3,4% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2012: 4,1%). Επομένως, η αύξηση της συμμετοχής των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους στο σύνολο των εισπράξεων κατά 0,4% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 1.653 εκατ. ευρώ ή 19,2%. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσίασαν μικρότερη αύξηση κατά 8,9%, γεγονός που επηρέασε οριακά αρνητικά τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (2013: 5,2%, 2012: 5,6%).

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2013 αυξήθηκε κατά 18,7% και διαμορφώθηκε στις 20.111 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 16.947 χιλ. ταξιδιωτών το 2012. Στην διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ των 28 με συμμετοχή 52,3% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 με συμμετοχή 36,8%. Την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με το 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 7,9% οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 6.327 χιλ. ταξιδιώτες, και δευτερευόντως στην αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 6,7% οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 4.200 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 29,4%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και αύξηση κατά 17,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία. Αντίθετα, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3,9%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 54,7% και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 24,8%.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 162.918 χιλ. το 2013 έναντι 142.417 χιλ. το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 30,5%. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις χώρες της ΕΕ των 28 αυξήθηκαν κατά 6,6%. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των χωρών της ΕΕ των 28 είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 8,5% και της αύξησης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 3%. Αύξηση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 7,3% και 18% αντίστοιχα, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 6,2%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από την Ρωσία και από τις ΗΠΑ κατά 50,7% και 21,8% αντίστοιχα.

Κρουαζιέρες

H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας με σκοπό, τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων.

Για το έτος 2013 συνελέγησαν λεπτομερή στοιχεία από 16 λιμένες της χώρας όπου αφίχθη το 84,6% των κρουαζιερόπλοιων, ενώ για τα υπόλοιπα λιμάνια στοιχεία αντλήθηκαν από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 4.285 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με 5,6 εκατ. εξόδους επιβατών. Σημειώνεται πως στα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα. Από την συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 91,5% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν δύο στάσεις σε ελληνικά λιμάνια αντί τριών που είχαν πραγματοποιήσει το 2012.

Το 2013 οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2012 και ανήλθαν στα 535 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 89 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα ήδη καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last-port), ενώ 445 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με τη συμπληρωματική έρευνα πρόσθετα έσοδα.

Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας για το 2013 εκτιμώνται σε 2,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,9% σε σχέση με το 2012, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν εκτός κρουαζιερόπλοιων εκτιμώνται σε 4,3 εκατομμύρια, εμφανίζοντας αντίστοιχη αύξηση κατά 31,5%. Σημειώνεται, ωστόσο, πως η μείωση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και η σχετική υποχώρηση των κρουαζιέρων με αφετηρία ελληνικό λιμένα (home port) είχε σαν αποτέλεσμα την ανακοπή της αυξητικής τάσης των εισπράξεων από κρουαζιέρα παρόλο που ο αριθμός των αφικνούμενων ταξιδιωτών αυξήθηκε σημαντικά.

Σχετικός σύνδεσμος: Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: 2013 – Παράρτημα

Αναφορικά με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι:
“Η αναφερόμενη αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης το 2013 σε 20,1 εκατ. αφίξεις περιλαμβάνει και τους επιβάτες κρουαζιέρας, οι οποίοι για το 2013 ανήλθαν σε 2,2 εκατ. Η προσμέτρηση των επιβατών κρουαζιέρας στα ετήσια στατιστικά στοιχεία που ανακοινώνει η ΤτΕ γίνεται για πρώτη φορά.

Επομένως, οι αφίξεις με βάση τον έως τώρα γνωστό τρόπο ανακοίνωσης των στοιχείων και τον τρόπο που στοιχειοθετούνται από τον ΣΕΤΕ, ανήλθαν σε 17,9 εκατ. ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις σε 11,7 δισ. Ευρώ.”

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.