Uncategorized

Τέσσερις προτάσεις για την αναβάθμιση του ΟΤΕΚ

Με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε πρόσφατα στο Υπουργείο το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, το Tourism Press μίλησε με καθηγητές, αποφοίτους του ΟΤΕΚ και πρώην Γενικούς Γραμματείς του ΕΟΤ ζητώντας τους να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. 

Τις προτάσεις τους κατέθεσαν ο κ. Νίκος Θεοχάρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕΚ, ο κ. Γιάννης Άγλλος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και ο κ. Δημήτρης Λαλούμης, καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας και απόφοιτος της ΑΣΤΕΡ. 
Όλοι τονίζουν ένα συγκεκριμένο σημείο: Την αναγκαιότητα λειτουργίας των Σχολών αυτών και την αναβάθμισή τους.

Ν.Θεοχάρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕΚ, καθηγητής ΑΣΤΕΡ: 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕΚ είναι ο συνδυασμός θεωρίας & πρακτικής

Νίκος Θεοχάρης
“Το σύστημα εκπαίδευσης των Σχολών του ΟΤΕΚ είναι δομημένο στον άξονα συνδυασμού πρακτικής άσκησης και θεωρίας της φιλοξενίας και τουρισμού. Ως εκ τούτου, οι σπουδαστές – καταρτιζόμενοι – μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και επαγγελματική συμπεριφορά. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί έως σήμερα το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΟΤΕΚ έναντι των άλλων τουριστικών σχολών και θεωρώ πως μια επικείμενη εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας θα αναδείξει περισσότερο τη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης του Οργανισμού. 

Σε ό,τι αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, στις απαραίτητες μεταβολές περιλαμβάνεται τόσο η στελέχωση όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων Καθηγητών στις Ανώτερες Σχολές, όσο και ο επανασχεδιασμός των Σχολών στα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένταξή τους στο εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΤΕΚ, από το Μάρτιο του 2012 έχει καταθέσει στη Διοίκηση του Οργανισμού τις θέσεις της (τεκμηριωμένη πρόταση) σχετικά με: α) την διαχείριση της κρίσης, β) τη μεταβολή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Σχολές, γ) τον εξορθολογισμό της διοίκησης και δ) την ανεύρεση και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Οι προτάσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια της αναβάθμισης τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη διοικητική πρακτική του οργανισμού.”

Γιάννης Άγγλος, πρώην Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ:

Συνεργασία με Σχολές του Εξωτερικού

Ο κ. Άγγλος τόνισε σε δηλώσεις του στο Tourism Press ότι είναι βασικό να αντιληφθούμε όλοι ότι πρόκειται για Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να σχεδιάσουμε την αναβάθμισή του.

«Θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα πρέπει να κάνουμε με τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων από το μηδέν», τόνισε και συνέχισε ότι πρέπει «να αναδιοργανώσουμε όχι τα ονόματα αλλά τις σχολές και να έχουμε σωστούς εκπαιδευτές».

Ο ίδιος προτείνει τη συνεργασία με κάποια αντίστοιχη σχολή του εξωτερικού ή τη μελέτη των προγραμμάτων και της λειτουργίας αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ομάδας εργασίας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα από επαγγελματίες που θα κάνουν τη δουλειά αφιλοκερδώς, οι οποίοι θα καταγράψουν το τι γίνεται και τι μαθήματα διδάσκονται στο εξωτερικό.

Επίσης, προτείνει τη δημιουργία αγγλόφωνων τουριστικών σχολών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή ξένων που θα επισκέπτονται τη χώρα μας για τις σπουδές τους.

Αυτό, όπως τονίζει, είναι μία πρακτική που γίνεται από σχολές ξένων χωρών, όπως της Λωζάννης, η οποία έχει ανοίξει αγγλόφωνα παραρτήματα σε άλλες χώρες. 


Δημήτρης Λαλούμης, καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, απόφοιτος ΑΣΤΕΡ:  

Πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού & λειτουργία των σχολών ως ξενοδοχεία
Δημήτρης Λαλούμης
“Ο ΟΤΕΚ, όπως και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως και των διοικητικών του μηχανισμών. 

“Ο ΟΤΕΚ έχει προσφέρει πολλά στην Τουριστική Ελλάδα και θεωρώ ότι χρήζει σεβασμού και προσοχής. Οι απόφοιτοι των σχολών του, έχουν στηρίξει με συνέπεια το Τουριστικό προϊόν της χώρας μας πάνω από πέντε δεκαετίες μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΜΕ ((Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών), περισσότεροι από τους μισούς διευθυντές των ελληνικών ξενοδοχείων είναι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ και πλήθος διευθυντών ξενοδοχειακών τμημάτων είναι απόφοιτοι των βασικών σχολών του ΟΤΕΚ. Η ξενοδοχειακή αγορά αντιμετωπίζει εδώ και μισό αιώνα τους απόφοιτους των σχολών του ΟΤΕΚ, ως απόλυτους τεχνογνώστες.”

Θα αναφέρω τις τρεις κυριότερες  ενέργειες, που θεωρώ απαραίτητες για την βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και της βιωσιμότητας του Οργανισμού:
1.      Πρόσληψη μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού στα μαθήματα ειδικότητας (Ξενοδοχειακή Διοίκηση, Διοίκηση Τμήματος Εσωτερικών Ελέγχων, Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων κλπ). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να διαθέτουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και οπωσδήποτε τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον κλάδο που ανήκουν τα μαθήματα που διδάσκουν. Τα μη ειδικευμένα μαθήματα (Μαθηματικά, Νομοθεσία κλπ) μπορούν να διδάσκονται από συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί η έμφαση των σχολών στην υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία.
2.      Εμπλουτισμός του περιγράμματος ύλης των μαθημάτων ειδικότητας με νέες γνώσεις, διότι οι επιστήμες ανανεώνονται και εξελίσσονται. Στα προγράμματα εκπαίδευσης των σχολών του ΟΤΕΚ, υπάρχουν σήμερα σημαντικές ελλείψεις.
3.      Λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να ανακουφιστεί το κόστος λειτουργίας των σχολών και να αξιοποιηθεί η περιουσία του ΟΤΕΚ.”

Η πρόταση του ΞΕΕ: 

Διεθνής Σχολής Τουριστικού & Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ –Επανεξέταση της λειτουργίας των οικοτροφείων

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοίνωσε πρόσφατα την πρότασή του προς το Υπουργείο Τουρισμού για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του ΟΤΕΚ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου ως Σύμβουλου της Πολιτείας καθώς και στο γεγονός ότι το ΞΕΕ συμμετείχε με εκπρόσωπό του στο ΔΣ του ΟΤΕΚ.

Στην ουσία, πρόκειται για περίληψη μελέτης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα καθώς ενώ έχουν εγκριθεί οι Γενικές αρχές, τα επιμέρους σημεία βρίσκονται σε επεξεργασία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κύριο αίτημα του ΞΕΕ είναι να μην καταργηθούν οι Σχολές αλλά να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν μία διεθνή κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα η εκπαιδευτική δομή που προτείνεται είναι:

·         Διεθνής Σχολή Τουριστικού και Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ.
·         Επαγγελματική (Δευτεροβάθμια και Μετά-δευτεροβάθμια) Σχολή, κατά το πρότυπο του νέου Τεχνολογικού Λυκείου και των Τμημάτων Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε) που εντάσσεται στο Τεχνολογικό Λύκειο.
·         Σχολή Ξεναγών (περαιτέρω βελτίωση όσων εκ των υπαρχόντων σχολών διατηρηθούν, οι οποίες να λειτουργούν σε μόνιμη βάση σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ανάλογα με τη συνολική διευθέτηση του κτιριακού ζητήματος του ΟΤΕΚ).
·         Σχολή δια Βίου Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο επανασχεδιασμός του ΟΤΕΚ θα δώσει λύση σε διοικητικά προβλήματα του Οργανισμού όπως: 

1. Την Επανεξέταση των όρων και του ρόλου ύπαρξης των οικοτροφείων και ενεργοποίηση αυτών σε νέα βάση,
2. Την αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση όλων κινητών και ακίνητων των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και αξιοποίησής τους στην κατεύθυνση της αποφυγής ή και μείωσης δαπανών-ενοικίων και διευρυμένων χρήσεων,
3. Τη συγκέντρωση και εκσυγχρονισμό όλων των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών του ΟΤΕΚ και την επίτευξη έτσι άμεσης πληροφόρησης ξεχωριστά για κάθε τμήμα ή μονάδα του Οργανισμού και τη συνακόλουθη βελτίωση της διαχείρισης με δυνατότητες οικονομιών κλίμακας και βέλτιστων ποιοτικών επιλογών ώστε να μπορούν να παίρνονται σωστές και αποτελεσματικές επιχειρησιακές αποφάσεις,
4. Τη καταγραφή των ειδικοτήτων και των προσόντων του προσωπικού έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η, στη συνέχεια, ορθολογική αξιοποίηση και απορρόφηση του από την αγορά εργασίας και να επιτρέψει τη δημιουργία ενός ορθολογικότερου πλαισίου για τη διαχείριση του ανθρώπινου – διοικητικού και εκπαιδευτικού – δυναμικού (π.χ. μόνιμοι, αορίστου ή και ορισμένου χρόνου),
5. Επανεξέταση του συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών,
6. Επιλογή και αξιολόγηση των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών από επιστημονική επιτροπή, μετά από προκήρυξη του οργανισμού για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και μαθήματα ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν άριστη κατά περίπτωση επιλογή διδασκόντων,
7. Επανεξέταση του κοστοβόρου θεσμού των διευθυντών και Διαχειριστών ανά πόλη,
8. Σύνταξη σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού,
9. Η ύπαρξη τουριστικών τμημάτων (ΙΕΚ – ΕΠΑΣ – ΑΣΤΕ) με τις ίδιες ή συναφείς ειδικότητες στην ίδια πόλη, όπου ενδεχομένως επικαλύπτονται, και αποδιαρθρώνουν τις σπουδές ανά βαθμίδα θα πρέπει να τεθεί σε νέα βάση με άρση αυτών των ανορθολογικοτήτων.
10. Κεντρική διοικητική δομή λειτουργίας των σχολών, κεντρική προμήθεια υλικών και αναλωσίμων στα πλαίσια ενός ενιαίου προυπολογισμού και απολογισμού.

Μοιραστείτε τα νέα

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.