Ειδήσεις Εκδηλώσεις

Ρόδος – Δωδεκάνησα, επιτυχημένη συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο – Έκθεση GlobalIslandCulturalDiversityForum 2022 (GICDF), στη Ν. Κορέα, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2022

Ειδήσεις Εκδηλώσεις

Ειδική ενότητα “Real Luxury” ετοιμάζει για πρώτη φορά το 100% Hotel Show, παρουσιάζοντας την εξέλιξη του πολυτελούς τουρισμού