Γιώργος Τσακίρης: Προϋπόθεση η σταθερότητα στον τουρισμό

tsakiris-sharing-economy-xee-omilia

Τέσσερεις στρατηγικούς άξονες πολιτικής για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού πρόκρινε ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γιώργος Τσακίρης κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, τονίζοντας ότι “Ο τουρισμός είναι κλάδος ιδιαίτερα ευαίσθητος και η σταθερότητα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για την ελκυστικότητα ενός προορισμού και μιας χώρας.”

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Τσακίρη:

Η σημερινή εκδήλωση είναι αναμφίβολα σημαντική καθώς είχαμε την δυνατότητα να ακούσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση στο υψηλότερο επίπεδο, το πρόγραμμα και τις θέσεις της για τον ελληνικό τουρισμό.

Επιπρόσθετα, η ευκαιρία που δίνεται, στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, να τοποθετηθούν οι φορείς του τουρισμού, καταδεικνύει αυτό που το Ξ.Ε.Ε. δεν έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει, την μεγάλη σημασία του διαλόγου, της διαβούλευσης και της συνεργασίας.

Ως ο θεσμικός σύμβουλος του κράτους για θέματα τουρισμού, αποτελούμε τον κατεξοχήν δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των διαμορφωτών πολιτικής.

Στο Ξ.Ε.Ε., μας είναι εδραία η πίστη, στην ανεκτίμητη υπεραξία που απελευθερώνουν ο διάλογος και η συνεργασία. Πίστη που απετέλεσε και αφετηρία και οδηγό των προσπαθειών μας που κατέληξαν, χτες, με την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον ΗΑΤΤΑ για την υποδοχή και εγγραφή των τουριστικών γραφείων, ως μελών στο Επιμελητήριο. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, που ανοίγει τον δρόμο για τη μετεξέλιξή μας σε Τουριστικό Επιμελητήριο, υλοποιώντας ένα στρατηγικό ζητούμενο δεκαετιών.

Όπως πιστοποιεί και η εξέλιξη αυτή, για μας είναι αυταπόδεικτα τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουν για την προσπάθεια ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού η συμπόρευση και η συναντίληψη μεταξύ του κλάδου και του δημόσιου τομέα. Η ανάγκη για διαρκή διάλογο στον τουρισμό είναι πλέον απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ.

Το ίδιο επιτακτική κατά τη γνώμη μας είναι και η ανάγκη για συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα.

Ο τουρισμός είναι κλάδος ιδιαίτερα ευαίσθητος και η σταθερότητα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι προϋπόθεση για την ελκυστικότητα ενός προορισμού και μιας χώρας.

Θα ήθελα συνεπώς να κάνω έκκληση προς όλους,  για την αποφυγή της όξυνσης της όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης, στον βαθμό που αυτή με τη σειρά της πυροδοτεί αστάθεια και τραυματίζει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ πως το κυριότερο κέρδος από τη σημερινή εκδήλωση θα πρέπει να είναι, το ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στην τεράστια σημασία του Τουρισμού για την εθνική οικονομία και ότι μια σταθερή οικονομική πολιτική αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

Με αυτή τη βασική παραδοχή ως αφετηρία, το Ξ.Ε.Ε. προκρίνει τέσσερεις στρατηγικούς άξονες πολιτικής για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού:

Πρώτος άξονας: Ο Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με νέες θεματικές και προσοδοφόρες μορφές τουρισμού αποτελεί συνθήκη απαραίτητη για την αειφόρο λειτουργία του Ελληνικού τουρισμού και την αντιμετώπιση  της μάστιγας της εποχικότητας . Το Ξ.Ε.Ε. με μελέτες του για τον Ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό Τρίτης ηλικίας και την άμβλυνση της εποχικότητας και με δράσεις όπως το  Ελληνικό Πρωινό συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Δεύτερος άξονας: Αναβάθμιση των παρεχομένων ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας συνόρων της ΤτΕ που το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού, το οποίο το Ξ.Ε.Ε. έχει  συστήσει, το 75% των παραγόμενων συνολικών τουριστικών εσόδων προήλθε από πελάτες που διαμένουν στα ελληνικά ξενοδοχεία. Δηλαδή από τα 11,7 δις ευρώ, ύψος στο οποίο κινήθηκαν τα άμεσα πλην κρουαζιέρας,  τουριστικά έσοδα του 2013, τα 8,8 δις προήλθαν από πελάτες που διέμειναν σε ελληνικά ξενοδοχεία.

Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών, καθώς η ποιότητα είναι η μόνη απάντηση στο διαρκώς εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Το Ξ.Ε.Ε. φιλοδοξεί να είναι ο θεματοφύλακας της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας του Ελληνικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην απολύτως αναγκαία επαναξιολόγηση και πιστοποίηση των υπηρεσιών και των υποδομών των ελληνικών ξενοδοχείων και καταλυμάτων, με βάση  υψηλά στάνταρ, ενώ συγχρόνως καταρτίζουμε ένα Κώδικα Ποιότητας των Ελληνικών καταλυμάτων.

Άξονας Τρίτος: Η στήριξη των Ελληνικών Ξενοδοχείων και καταλυμάτων.

Εδώ έχουμε τρία σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε:

Σημείο πρώτο. Η Ελληνική ξενοδοχεία, δηλαδή τα μέλη του Ξ.Ε.Ε.,    είναι μικρές και μεγάλες μονάδες ξενοδοχείων και camping. Όμως το  80%   του συνολικού τουριστικού δυναμικού, δηλαδή από τις 9.600 μονάδες  μέλη του ΞΕΕ σε όλη την Ελλάδα, οι 7500 μονάδες είναι οικογενειακά καταλύματα δυναμικότητας 50 δωματίων.

Σημείο δεύτερο. Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, τα ελληνικά ξενοδοχεία συμμετείχαν έμπρακτα στις θυσίες του ελληνικού λαού. Η συνεισφορά των Ελληνικών ξενοδοχείων μόνο μέσω άμεσων ή έμμεσων φόρων και τελών θα ξεπεράσει το 2014 τα 2,7 δις ευρώ . Η πρόσφατη αντίδραση μας για τον επαπειλούμενο διπλασιασμό του ΦΠΑ, εκφράστηκε καθόσον είναι θέμα επιβίωσης για πολλούς και όχι κάποιο συνδικαλιστικό τερτίπι.

Σημείο Τρίτο. Παρά την ικανοποιητική αύξηση της ζήτησης το 2013 και το 2014 και την ευφορία των αριθμών και των αφίξεων που εύλογα δημιουργήθηκε, τα ελληνικά τουριστικά καταλύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα οικονομικής επιβίωσης αφενός  υπό το βάρος κάθε λογής φόρων και επιβαρύνσεων  και αφετέρου λόγω των τιμών που εξακολουθητικά παραμένουν καθηλωμένες σε επίπεδα παρελθόντων ετών. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση τιμή ανά δωμάτιο το 2013 ήταν μειωμένη κατά 2,5% περίπου σε σχέση με αυτή του 2011.  

Πέραν της μάχης της επιβίωσης, ο κλάδος είχε να αντιμετωπίσει και τις ρεφορμιστικές αξιώσεις των εκπροσώπων των δανειστών μας. Αξιώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν λογικές, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν παράλογες και υπαγορευόμενες από συμφέροντα. Τις ίδιες παράλογες αξιώσεις είχαμε να αντιμετωπίσουμε και στο ΞΕΕ με την πίεση για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής.

Συνεπώς, η ανάγκη να στηριχθεί η Ελληνική ξενοδοχεία παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ελληνικός τουρισμός χωρίς ελληνικά ξενοδοχεία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα εξής μέτρα:

1.Εξορθολογισμός της φορολογίας και των φορολογικών συντελεστών.

2. Ρύθμιση των  δανείων των βιώσιμων επιχειρήσεων καθώς και  παροχή δανειακής υποστήριξης στις επιχειρήσεις με όρους πραγματικής οικονομίας. Χορήγηση δανείων  στην πράξη και όχι μόνο μέσα από τα δελτία τύπου των τραπεζών.

3. Εξασφάλιση σημαντικού μέρους των κονδυλίων ΣΕΣ για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων.

4.  Αποτελεσματική αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας και της  εισφοροδιαφυγής αλλά συγχρόνως και πολιτική  μείωσης των  ασφαλιστικών εισφορών για συνεπείς επιχειρηματίες. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω μια άλλη παράμετρο που ευρέως αγνοείται,  την μεγάλη συνεισφορά του ξενοδοχειακού κλάδου στην απασχόληση των γυναικών, καθόσον το ποσοστό τους ξεπερνά το 58% του συνόλου απασχολουμένων στα ξενοδοχεία.

5. Υιοθέτηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της ασύδοτης παράλληλης οικονομίας τουριστικών υπηρεσιών , της λεγόμενης οικονομίας του διαμοιρασμού ή sharing economy, που λειτουργώντας ως άλλοθι για  παράνομη δραστηριότητα φιλοξενίας,  αποστερεί σημαντικά ποσά,  άμεσους και έμμεσους φόρους, από το κράτος, κρίσιμες ασφαλιστικές εισφορές από τα υπό μεγάλη πίεση ασφαλιστικά ταμεία και συνεπάγεται τελικά την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

6. Αποτροπή, πάση θυσία, της απελευθέρωσης των τουριστικών μισθώσεων, για την οποία πιέζει η τρόικα.

Τέταρτος άξονας: Ο προσδιορισμός του μοντέλου μας τουριστικής ανάπτυξης.

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η  προβολή του ελληνικού τουρισμού, παρότι παρουσιάζεται σημαντικά πιο στοχευμένη σε σχέση με το παρελθόν, απαιτεί περισσότερα κονδύλια

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου αυτή και αφού ευχαριστήσω και πάλι για την ευκαιρία που μας δόθηκε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Ξ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να επιτελεί με συνέπεια και εγκυρότητα τον θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος του κράτους.

Ευχαριστώ πολύ

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.