Ειδήσεις

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό

ekdilosi-syriza-tourismos-evea

Τις θέσεις του για τον τουρισμό παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 σε τουριστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς. Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας ενώ στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου Μιχάλης Κριτσωτάκης, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τις βασικές αιχμές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό. 

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από τον κ. Μιχ. Κριτσωτάκη, υπεύθυνο της επιτροπής ελέγχου κοινοβουλευτικού έργου του κομμάτος. 

1. Ο τουρισμός στα πλαίσια της αναπαραγωγικής ανασυγκρότησης: Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό εντάσσεται αυστηρά στα πλαίσια της πρότασης για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης από το υπουργείο Τουρισμού ενταγμένο στα πλαίσια του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και το οποίο θα εξειδικεύεται σε επιμέρους Περιφερειακά Σχέδια Ολοκληρωμένης Τουριστικής ΑνάπτυξηςΣτην εκπόνηση αυτού του σχεδίου κρίσιμος θα είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων, των συνεργειών ανάμεσα στα υπουργεία και της διαβούλευσης με την κοινωνία. 

“δεν πρέπει η οικονομία και η παραγωγή να «τουριστικοποιηθεί», η Ελλάδα να γίνει «τουριστική αποικία» και ο τουρισμός να θεωρείται άλλοτε «μονόδρομος» διεξόδου από την κρίση και άλλοτε «βαριά βιομηχανία» “

2. Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών: Η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των ευρύτερων περιοχών των τουριστικών προορισμών (δηλαδή των περιβαλλοντικών, ενεργειακών, παραγωγικών δυνατοτήτων τους) θα καθορίσει τον προσανατολισμό της τουριστικής ανάπτυξης. Τίποτα από αυτά όμως δεν είναι εφικτό αν δεν:

 • Επανακαθοριστούν οι χρήσεις γης
 • Ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο
 • Καταρτιστεί ένα νέο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, μέρος του οποίου θα είναι το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό
 • Δεν αξιολογηθούν οι τουριστικοί πόροι και δεν επανακαθοριστούν τόσο η έννοια του κορεσμού όσο και οι καθορισμένες μέχρι σήμερα κορεσμένες τουριστικά περιοχές, ώστε να προστατευτεί το μέλλον τους.

3. Στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας:  Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

 • Την ίδρυση Τουριστικού Επιμελητηρίου ως ΝΠΔΔ (ή μετατροπή του υπάρχοντος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σε Τουριστικό) και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Τη ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και άλλες ιδιαιτερότητες, αντί της κατάσχεσης περιουσιών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικό είναι πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 20% ο όγκος των χρεών των μικρότερων ξενοδοχείων στις τράπεζες.
 • Την κρατική ενθάρρυνση και ενίσχυση για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των  λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων.
 • Τη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.

“Οποιοδήποτε φορολογικό μέτρο στοχεύει ευθέως στη μικρή επιχείρηση είναι ταξικά άδικο και επιδιώκει να δημιουργήσει νέα περιθώρια συσσώρευσης για τους «μεγάλους», αφού η μικρή επιχείρηση δε μπορεί εύκολα να απορροφήσει την αύξηση του ΦΠΑ.”

4. Για την επιμήκυνση (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εσωτερικός τουρισμός, κοινωνική οικονομία): Για την αντιμετώπιση της εποχικότητας τρεις άξονες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση: 

 • η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 • η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού,  με επαναπροσδιορισμό και θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, παράλληλα με την επανασύσταση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας. 
 • η συνεργατική και συνεταιριστική οικονομία, με τοπικές συμφωνίες και συνέργειες με τη συμμετοχή των τοπικών τουριστικών παραγωγικών μονάδων και φορέων καθώς και τη συμμετοχή του «κοινωνικού τομέα», μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων συνεργατικών εταιρικών σχηματισμών και εταιρικών σχημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

5. Τουριστικές Επενδύσεις: 

 • Στο πλαίσιο των γενικότερων θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το τραπεζικό σύστημα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της ύπαρξης αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με τον μετασχηματισμό μιας υπάρχουσας ή τη δημιουργία νέας.
 • Θα αναμορφωθεί εκ βάθρων το επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ευνοούσε  συστηματικά, εδώ και μία τουλάχιστον δεκαετία, τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις μαζικού χαρακτήρα.
 • Θα αναμορφωθεί συνολικά ο νόμος για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ώστε να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις του σκοποί και δραστηριότητες τουριστικής  φύσεως, μέσω των οποίων, μπορούν να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραγωγικού σκοπού.
 • Τέλος, στόχος είναι η χώρα να αποσυνδεθεί από τις προβλέψεις αιρεσιμοτήτων του νέου προγράμματος 2014–2020, οι οποίες εξαρτούν τη ροή της χρηματοδότησης από την επίτευξη  συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεγεθών.

6. Αναπτυξιακά Εργαλεία (λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια): 

 • στοπ στα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων τουριστικών ακινήτων
 • επανεξέταση των συμβάσεων παραχώρησης, χρήσης και ιδιοκτησίας που υπογράφηκαν επί Μνημονίου και της ανάκτησης της δημόσιας τουριστικής περιουσίας, όπου το απαιτεί η ανάγκη χρηματοδότησης των τουριστικών πολιτικών
 • ίδρυση δημόσιου – κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, ενάντια στις μονοπωλιακές τάσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών
 • εξέταση των μεσομακροπρόθεσμων δυνατοτήτων ύπαρξης δημόσιου εθνικού αερομεταφορέα
 • σχεδιασμός και εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα.

7. Δημόσια Διοίκηση (ΕΟΤ, προβολή, υπουργείο): Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τόσο την αυτόνομη θεσμική και αναπτυξιακή υπόσταση του υπουργείου Τουρισμού, όσο και την αναδιάρθρωση ενός ισχυρού και με ουσιαστικές λειτουργίες εποπτευόμενου φορέα, του ΕΟΤ. Επιπλέον:

 • θα άρει τις αλληλεπικαλύψεις και συναρμοδιότητες
 • θα αναμορφώσει και θα κωδικοποιήσει την τουριστική νομοθεσία (με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
 • θα ενισχύσει τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ μέσω της συνεχούς εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης και Προβολής που θα εγκρίνεται από το υπουργείο
 • θα εξασφαλίσει την εκπροσώπηση υπουργείου και ΕΟΤ σε επιλεγμένους φορείς (π.χ. Φεστιβάλ Αθηνών)
 • θα εγγυηθεί την επαρκή στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, μέσω αξιοκρατικών, διαφανών διαδικασιών υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ.

8. Τουριστική Εκπαίδευση – Εργασία: Εκτός από την αποκατάσταση μισθών, επιδομάτων και συλλογικών συμβάσεων, την ακύρωση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων και την καθιέρωση του «Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης» και του «Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», ο ΣΥΡΙΖΑ:

 • θα αποκαταστήσει την εργασιακή αξιοπρέπεια στον τομέα του τουρισμού, με βάση την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός με ποιότητα έναντι των τουριστών χωρίς η ποιότητα αυτή να αντανακλά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας
 • θα διευκολύνει την απρόσκοπτη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα
 • θα συνδέσει την αδειοδότηση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων με ρήτρες προσωπικού και απασχόλησης
 • θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα αυστηροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο κατά της μαύρης εργασίας
 • θα καταργήσει την απορρύθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού, εντάσσοντας τις σχολές ξεναγών στην μεταλυκειακή εκπαίδευση, με την εισαγωγή σε αυτές να απαιτεί ειδικά προσόντα θα καταπολεμήσει τα προγράμματα κατάρτισης που υποκρύπτουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως τα περίφημα «voucher» και θα αναθεωρήσει το υπάρχον πλαίσιο για την πρακτική άσκηση
 • θα εντάξει τον τουρισμό ως αυτόνομο γνωστικό κλάδο στο γενικότερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και θα εξασφαλίσει τη θεσμική εκπροσώπηση στη λειτουργία του από το υπουργείο Τουρισμού. 
Μοιραστείτε τα νέα

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.