Η τουριστική εκπαίδευση στη Γαλλία

Πώς είναι οργανωμένη η τουριστική εκπαίδευση στο εξωτερικό; Το Tourism Press ξεκινά μία σειρά σχετικών άρθρων, τα οποία αποτελούν μέρος της επιστημονικής έρευνας της κας Έφης Δημοπούλου σε Μ.Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

της Έφης Δημοπούλου*

Η Γαλλική πανεπιστημιακή τουριστική εκπαίδευση διακρίνεται σε δυο κατευθύνσεις: Στις ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και την εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις. Η κατάρτιση βέβαια ξεκινά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνεχίζεται στην τριτοβάθμια.

Στη μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται η κατεύθυνση Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Εστίαση.

Πτυχία και πιστοποιητικά που αυτή παρέχει μετά από διετή φοίτηση:
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, Certificat d’ Aptitude Professionnelle (CAP). Παρέχεται στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μετά από φοίτηση σε κέντρα μαθητείας ή σε επαγγελματικά λύκεια σε μαθητές από 15 ετών. Οι ειδικεύσεις που παρέχει είναι: Κουζίνα, Εστιατόριο, Ξενοδοχείο, Τεχνικός Τροφοδοσίας, Καφετέριας.
 • Πτυχίο Brevet de Etudes Professionnelles (BEB) το οποίο είναι ανάλογο του CAP χωρίς ουσιαστικές διαφορές.
 • Πτυχίο Baccalaureat (BAC) το οποίο αντιστοιχεί στα δύο τελευταία έτη του λυκείου και είναι επαγγελματικό δίπλωμα με δύο ειδικότητες:
  • BAC στην εστίαση Professionnelle Restauration. Σε αυτό μπορούν να φοιτήσουν οι πτυχιούχοι BEB και CAP, επίσης και εκείνοι που έχουν τριετή επαγγελματική προϋπηρεσία
  • BAC στην ξενοδοχειακή Baccalaureat Hotellerie στο οποίο μπορούν να φοιτήσουν πτυχιούχοι BEB ή CAP και οι εξειδικεύσεις που τους παρέχονται είναι: Βοηθοί Υποδοχής, Προϊστάμενοι Ορόφου, Βοηθοί διευθυντές εστιατορίου ή ξενοδοχείου.
 • Πτυχίο ανώτερου τεχνικού στην ξενοδοχειακή εστίαση Brevet de technician superior d’ Hotellerie – Restauration. Η φοίτηση είναι διετής και μπορούν να το παρακολουθήσουν οι κάτοχοι των ανωτέρω BAC. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα ξένων γλωσσών, οικονομίας, δικαίου, μηχανικής, συντήρησης και επαγγελματικών τεχνικών. Οι ειδικότητες που προσφέρει είναι: διοίκηση ξενοδοχείου, μαγειρική, τραπεζοκομία και οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί διευθυντές, διαχειριστές κουζίνας ή εστιατορίου, προϊστάμενοι υποδοχής, ελεγκτές και διευθυντές. Με συμπληρωματικές σπουδές ενός έτους μπορούν να ειδικευτούν ως μπάρμαν, ειδικοί κρασιών, υπάλληλοι καταστήματος ετοίμων φαγητών και υποδοχής.
Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση που αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστίαση διαρκεί από δύο έως τέσσερα έτη και μπορεί να είναι τεχνολογική ή μη.
O τεχνολογικός τομέας αφορά στην εκπαίδευση τεχνικών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών και παρέχει τα παρακάτω διπλώματα:
 • DEUST (Diplome d’ Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques ξενοδοχείων – διαρκεί δύο έτη.
 • DΤΑ (Diplome de Technologie Approfondie) με ετήσια διάρκεια.
 • ΜSΤ (Maitrise de Sciences et Techniques), διετούς διάρκειας, που προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. Προσφέρει πτυχίο στην, Διοίκηση και Παραγωγή, στην Ξενοδοχειακή και Εστίαση, και στη Διοίκηση και Μάρκετινγκ.
Ο μη τεχνολογικός τομέας προσφέρει τα παρακάτω πτυχία:
 • DIUP(Diplome des Institut Professionnalises) τριετούς διάρκειας και με ειδικότητες στον Τουρισμό, την Ξενοδοχειακή, τις Μεταφορές και την Πολιτιστική Κληρονομιά.
 • DESS (Diplome d’ Etudes Superieures Specialisees).Είναι μεταπτυχιακός τίτλος με ειδικότητες στους τομείς Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στη Διεθνή Ξενοδοχειακή και στο Εκπαιδευτικό Σύστημα στη Γαλλία στον Τουριστικό Τομέα.
Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που αφόρα στις τουριστικές επιχειρήσεις απονέμει τα παρακάτω πτυχία, με την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας:
 • ΒΤS (Brevet de Technicien Superieur du Tourisme – Loisirs). Αντικείμενο του είναι ο Τουρισμός και Ελεύθερος Χρόνος και απονέμεται μετά από σπουδές διετούς διάρκειας, σε άτομα που γνωρίζουν δύο ξένες γλώσσες και είναι κάτοχοι του ΒΑC. Οι ειδικότητες που προσφέρει: α)Σύλληψη- Σχεδιασμό και Εμπορευσιμότητα των Τουριστικών Προϊόντων και β) Υποδοχή και Επαγγελματική Εμψύχωση (υποδοχή, συνοδεία ομάδων ατόμων και σχεδιασμό επισκέψεων).
 • Διπλώματα ξεναγών (Diplomes de Guide Interprete). Οι σπουδές αυτές απευθύνονται σε φοιτητές του δεύτερου έτους της φιλολογίας, των ξένων γλωσσών, της ιστορίας και της τέχνης, καθώς και στους κατόχους ΒΤS Υποδοχής και Εμψύχωσης. Παρέχει δίπλωμα Εθνικού Ξεναγού που γνωρίζει την εθνική κληρονομιά και Περιφερειακοί Ξεναγού που γνωρίζει αντίστοιχα την πολιτιστική κληρονομιά των περιφερών της Γαλλίας.
 • DUT (Diplome Universitaire de Technologie) αφορά στην Τουριστική Ανάπτυξη (Developpement Touristique ). Είναι διετές, με βασικούς άξονες την Επικοινωνία, το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Διοίκηση και την Περιφερειακή ανάπτυξη.
 • DUT αφορά στις Εμπορικές Τεχνικές – επιλογή Τουριστικό Μάρκετινγκ (Techniques de Commercialisation – option Marketing, du Tourisme ). Είναι διετές αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αλλά προϋποθέτει την καλή γνώση δύο γλωσσών και εμβαθύνει στη Διοίκηση, τις Γλώσσες, την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ.
 • DESTU (Formation Post-DUT). To πρόγραμμα σπουδών αυτό έπεται του DUT και απευθύνεται σε κατόχους DUT, ΒΤS, DEUG εφαρμοσμένων γλωσσών και κατόχους ΒΑ με επαγγελματική εμπειρία.
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις παρέχει τα ακόλουθα προγράμματα και με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών:

 • DEUG (Diplome d’ Etudes Universitaires Generales). Αυτό το διετές πρόγραμμα σπουδών, απευθύνεται σε κατόχους του ΒΑC και αφορά τη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουριστικών επιχειρήσεων, τον Τουρισμό και την Αναψυχή, καθώς και τις Μεταφορές.
 • DEUST (Diplome d’ Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques). Aπευθύνεται σε κατόχους του ΒΑC, είναι διετές πρόγραμμα σπουδών και αφορά την Εμψύχωση και Διοίκηση στον Τομέα των Σπορ και της Αναψυχής, τον Πολιτιστικό Τουρισμό και στη Συντήρηση.
 • Licence . Είναι μονοετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο απευθύνεται στους κατόχους του DEUG και παρέχει εκπαίδευση στους τομείς του Τουρισμού, της Εφαρμογής Ξένων Γλωσσών στον Τουρισμό, στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, στην Αναψυχή, στις Μεταφορές, στη Διοίκηση και Μηχανική Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Maitrise Μεταπτυχιακά προγράμματα, που απευθύνονται στους κατόχους Licence και αφορούν την κάθε ειδικότητα.
 • DESS (Diplome de Etudes Superieures Specialisees) και DEA (Diplome de Etudes Approfondies). Πρόκειται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που ακολουθούν τη Maitrise και επεκτείνουν την εξειδίκευση σε όλο το εύρος του τουριστικού τομέα. Το DESS είναι περισσότερο πρακτικό, ενώ το DEA είναι πιο θεωρητικό και αποτελεί προαπαιτούμενο για όσους θέλουν να ετοιμάσουν διδακτορική διατριβή (These). Συνήθως διαρκούν ένα έτος.
 • ΙUP (Institut Universitaire Professionnalise). Προγράμματα σπουδών τριετούς διάρκειας με επαγγελματική κατεύθυνση, τα οποία παρέχουν στους απόφοιτους το πτυχίο του Ingenieur Maitre . Οι ειδικότητες που προσφέρουν αφορούν τη Μηχανική των Μεταφορών, τον Τουρισμό και την Αναψυχή, τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και την Πολιτιστική Κληρονομιά σε σχέση με τον τουρισμό.
Ειδικεύσεις και διπλώματα που έχουν αντικείμενο τους τον Τουρισμό της Υπαίθρου, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων. Υλοποιούνται σε Γεωργικές Σχολές και είναι διετούς διάρκειας:
 • CAPA (Certificat d’ Aptitude Professionnelle Agricole). Σπουδές επιπέδου CAP, με ειδικότητα στην Υποδοχή σε Περιβάλλον Υπαίθρου.
 • ΒΕΡΑ (Brevet d’ Etudes Professionnelle Agricoles). Σπουδές σε επίπεδο BEP , με ειδικότητα στις Υπηρεσίες και στη Συνοδεία Έφιππων Περιπάτων.
 • ΒΤSΑ (Brevet de Technicien Superieur Agricole – Option Tourism Rural). Σπουδές σε επίπεδο ΒΤS με ειδικότητα στον Τουρισμό της Υπαίθρου.
 Η Έφη Δημοπούλου είναι καθηγήτρια τουριστικών μαθημάτων σε σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού.
Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.