Ιδρύθηκε ο ΕΠΟΤ-TOURISM THINK TANK, δίνοντας το παρών σε περίοδο μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων για τον τουρισμό

Από τη Ρόδο ξεκινάει το νεοϊδρυθέν μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – TOURISM THINK TANK» (ΕΠΟΤ) με ολιστική και αειφορική προσέγγιση αλλά και με παγκόσμια ματιά στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται τουρισμός.

Η ΕΠΟΤ-TOURISM THINK TANK είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ιδιωτικός οργανισμός που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες και Ακαδημαϊκούς του Τουρισμού με σκοπούς μεταξύ άλλων:

 • Την ανάδειξη της συνεισφοράς του τουρισμού στην κοινωνική, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών και της χώρας. Τη διάδοση των αρχών της υπευθυνότητας, της βιώσιμης-αειφόρου ανάπτυξης και της προόδου που διέπουν τις δραστηριότητες του τουρισμού και των επιχειρήσεων αντίστοιχα.
 • Την παραγωγή αναλύσεων, μελετών, και θέσεων για τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, με σκοπό να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τουριστικών προορισμών, φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την βιωσιμότητα, αλλά και με προσήλωση στις αρχές και αξίες της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Τη συμβολή στην ανάπτυξη, ενθάρρυνση, και προώθηση νέων τεχνοκρατικών προσεγγίσεων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας το δυναμικό της νέας γενιάς στοχεύοντας στην πρόοδο αλλά και στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό (brain drain).
 • Τη συμβολή με τεχνοκρατικά και διεπιστημονικά εμπεριστατωμένες θέσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικών προορισμών, σε σχέδια εφαρμογής, στη δημιουργία εργαλειοθηκών, και στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.
 • Την παροχή συμβουλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής, οργανωτικής, υποστήριξης σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εν γένει σε διαφόρων ειδών πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που προάγουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου, την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της ΕΠΟΤ-TOURISM THINK TANK είναι μεταξύ άλλων:

 • Η ανάπτυξη κάθε είδους εθελοντικής δραστηριότητας μορφωτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής κλπ.
 • Η διασύνδεση και συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, με κλαδικούς οργανισμούς, επιμελητήρια, συλλόγους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ενώσεις, ομοσπονδίες, επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις κλπ, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
 • Η ανάπτυξη εργαλείων έρευνας ακόμη και με τη συνεργασία ή συνέργεια με άλλους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς.

Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν οι: Γιώργος Μπαρμπούτης, Γιώργος Τσέλιος, Μχάλης Τοανόγλου, Άντα Καραγιάννη, Γιάννης Παπαδημήτρης με ιδρυτικά μέλη τους: Χαράλαμπο Λουκαρά, Λία Κακκά, Γιάννη Φώτη, Δημήτρη Κοιλιά, Στέργο Λεβέντη, Χριστίνα Τσέλιου, Κώστα Κωσταλία , Μαίρη Παπαγιάννη, Μαρία Μπακαρή, Νίκη Μπουλαφέντη, Άντρυ Γεωργίου, Νατάσα Πιρπερή, Ηρακλή Καβουκλή, Κώστα Κετεντζόγλου, Γιώργο Σκιαδόπουλο και αρκετά άλλα νεώτερα μέλη που με ενθουσιασμό δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον κοινό εθελοντικό σκοπό. Η Ομάδα έχει δύο διακριτές λειτουργίες την Διοικητική και την Επιστημονική που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό, τις αξίες και τις αρχές που την διέπουν. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, συνεργαζόμενα μέλη. και συνεργάτες με τεχνικές δεξιότητες.

Αυτή η Επιστημονική Ομάδα και Δεξαμενή Σκέψης έχει μια προϊστορία από το 2001 που άφησε αποτύπωμα επωφελές για τον τόπο και τον τουρισμό με τις πρωτοβουλίες, τις θέσεις, τις διοργανώσεις και τα θέματα που ανέπτυξε μέσα από την συνεργασία και υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και της ΔΕΤΑΠ

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά με χρονολογική σειρά:

 • Πρωτογενής Έρευνα Τουρισμού σε αλλοδαπούς επισκέπτες της Ρόδου: α) Σεπτ.-Οκτ. 2003 (Αεροδρόμιο – Δείγμα 1315 ατ.), β) Μάϊος–Οκτ. 2004, στη Ρόδο και Κω (Αεροδρόμια & Λιμάνι – Δείγμα 4966 ατ.), γ) Μάϊος – Οκτ. 2006, στη Ρόδο (Αεροδρόμιο & Λιμάνι-Δείγμα 3160 ατ.), δ) Μάϊος – Οκt 2008, στη Ρόδο, Κω και Κάρπαθο (αεροδρόμια -δείγμα 5455 άτ.).
 • 25 και 26 Μαρτίου 2005: 1οΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στη Ρόδο με τίτλο: «Trends and Innovation in the Tourism Industry». http://detap.gr/forum/forum1.htm
 • 28 Μαΐου 2005: Συμμετοχή στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με την παρουσίαση μελετών της ΕΠΟΤ:
 • 10 & 11 Νοεμβρίου 2006: 2οΔΙΕΘΝΕΣFORUMΤΟΥΡΙΣΜΟΥμετίτλο «Competitiveness Through Sustainability, Opportunities and Challenges for the Mediterranean Tourism Destinations». http://detap.gr/forum/forum2.htm
 • 24 & 25 Οκτωβρίου 2008:3οΔΙΕΘΝEΣFORUMΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – «Managing Change in Tourism Destinations: Strategies & Actions». http://detap.gr/forum/forum3.htm
 • Εισήγηση Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού με Θέμα: “DestinationManagementOrganisationDMO”. (Χ. ΛουκαράςΜέλοςΕΠΟΤ)https://traveldailynews.gr/hypostyles/article/1121
 • Ιούλιος 2010: Συμμετοχή σε Περιφερειακή Εκδήλωση του ΣΕΤΕ και παρουσίαση της μελέτης Ο Κολοσσός: Η Εμβληματική Προσέγγιση Όραμα για τον Τουρισμό της Ρόδου (Γ. Μπαρμπούτης – Μέλος ΕΠΟΤ) https://traveldailynews.gr/columns/article/1896

Στα χρόνια που μεσολάβησαν μετά το 2010, κάποια μέλη της ΕΠΟΤ εξελίχθηκαν ακαδημαϊκά, άλλα προόδευσαν στον επαγγελματικό στίβο ενώ διατήρησαν βαθειά φιλία και συνεργασίες. Ο COVID-19 αλλά και οι σημαντικές νέες προκλήσεις που δημιουργούνται στην επερχόμενη μετάβαση μας στη νέα εποχή ήταν ο κρίσιμος παράγοντας που οδήγησε στην επανασύσταση ως αναγκαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Σήμερα η ομάδα ΕΠΟΤ-TOURISM THINK TANK αναπτύσσεται με όραμα τη συνεισφορά στην εδραίωση υγιούς ανταγωνιστικής και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης μέσα από επιστημονική ματιά. Συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενδιαφέρον νέων μελών για την ένταξή τους, ταχεία ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο τουριστικό οικοσύστημα για τη μετάβαση στους «έξυπνους προορισμούς» και τις «έξυπνες επιχειρήσεις», οι κρίσεις ως ζωτικό κομμάτι τους εξωτερικού περιβάλλοντος των προορισμών και των επιχειρήσεων, η ισορροπία του περιβάλλοντος και των πεπερασμένων πόρων με τις ανάγκες των ανθρώπων και της οικονομίας, η συστηματική πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα υγιούς και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού είναι στις προτεραιότητες της ΕΠΟΤ-TOURISM THINK TANK.

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.