Ειδήσεις

8η Γενική Συνέλευση ΞΕΕ- Φορολογικές ελαφρύνσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος