Πώς επιλέγεις το κατάλληλο Μεταπτυχιακό;

Stack_of_Book_and_Red_Apple600

Έφτασε ο Φεβρουάριος και είναι καιρός για όσους το επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε κάποια Πανεπιστήμια για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. Το Μεταπτυχιακό είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ποικίλει σε κάθε Πανεπιστήμιο και θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Το γνωστό ερώτημα που ταλαιπωρεί αρκετούς που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο είναι: Πώς να επιλέξω το κατάλληλο μεταπτυχιακό;

Σ’ αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε συγκεντρωτικά όλα αυτά που ίσως να μπορούσαν να βοηθήσουν όλους εσάς στη σωστή επιλογή.

Εργάζομαι και αναζητώ το κατάλληλο μεταπτυχιακό

Οι εργαζόμενοι πτυχιούχοι που αναζητούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, χωρίζονται σε ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

Στους εργαζόμενους δημοσίου, κατά την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπάρχει αναγνώριση στη βαθμολογική εξέλιξη, εφόσον όμως υπάρχει συνάφεια με τη θέση που απασχολείται.  Για παράδειγμα εάν το πόστο του εργαζόμενου είναι σε Οικονομικό ή Διοικητικό Τμήμα, ένα μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Τέχνης συνήθως δεν αναγνωρίζεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο.  Ένα τέτοιο μεταπτυχιακό δεν φανερώνει την πραγματική ώθηση που μπορεί να δώσει αυτού του είδους η γνώση στο πόστο και στις δεξιότητες που κατέχει ο υπάλληλος.

Μέχρι πρόσφατα ο υπάλληλος είχε το δικαίωμα άδειας για την ολοκλήρωση των σπουδών, ακόμα και κάποιον ημερών μέσα στην εβδομάδα άρθρο 58 Ν.3528 Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων . Έτσι σ’ αυτήν την περίπτωση γίνεται αίτηση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Προσοχή μεγάλη, επειδή αυτού του είδους οι εγκρίσεις αργούν απίστευτα, έτσι θα πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος τουλάχιστον 4 μηνών από την ημέρα της αίτησης μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν όσα γράφει το άρθρο 60 του ίδιου νόμου για 20 ημέρες άδεια το χρόνο για εκπαιδευτικούς λόγους ή δύο ημέρες για κάθε μάθημα σε περίοδο εξεταστικής.  

Από την άλλη μεριά έχουμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου επιχειρήσεις που σέβονται τον εαυτό τους και τον εργαζόμενό τους, αναγνωρίζουν πλήρως την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών όχι μόνο μισθολογικά, αλλά και κατά την εξέλιξη του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Παρέχονται διευκολύνσεις κατά τις εξεταστικές περιόδους και κάποιες φορές και όποτε ζητηθεί.

Τώρα εάν ο εργαζόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και εργάζεται ήδη ένα χρόνο στην επιχείρηση, τότε δικαιούται πρόσθετη άδεια 20 εργάσιμων ημερών κάθε έτος, για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Οι αποδοχές καταβάλλονται γι αυτό το χρονικό διάστημα από τον ΟΑΕΔ. Η σπουδαστική ιδιότητα και η συμμετοχή στις εξετάσεις αποδεικνύονται με αντίστοιχη βεβαίωση της σχολής φοίτησης που ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλλει στον εργοδότη.

Διάρκεια Φοίτησης

Κατά την επιλογή του χρόνου διδασκαλίας έχουμε τα Μεταπτυχιακά Μερικής και Πλήρης φοίτησης. Στην πρώτη περίπτωση, στα τμήματα Μερικής Φοίτησης τα μαθήματα γίνονται απόγευμα 3-4 ώρες μέχρι 2 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια τους έως 2,5 έτη . Στη δεύτερη περίπτωση, γίνονται μαθήματα σχεδόν καθημερινά και από το πρωί μέχρι το απόγευμα, συνήθως ο χρόνος φοίτησης είναι μέχρι ένα έτος.   

Κόστος

Ας δούμε και το κόστος των μαθημάτων. Υπάρχουν Μεταπτυχιακά που το κόστος τους ξεκινά από 800 και φτάνει και τα 11.000 περίπου ευρώ.  Σε κάποια Πανεπιστήμια είναι δωρεάν η παρακολούθηση  του Μετ/κου, απλά ο κάθε ενδιαφερόμενος περνάει από εξετάσεις σε τουλάχιστον 3 μαθήματα τα οποία είναι προαπαιτούμενα και οι ενδιαφερόμενοι συναγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι περνούν από συνέντευξη και κάποιες φορές μπορεί το γραπτό να μην είναι τέλειο, αλλά κατά την προφορική εξέταση τα πράγματά να πάνε τόσο καλά που να γίνει δεκτή η αίτηση του ενδιαφερόμενου. Τα Παν/μια που δεν έχουν δίδακτρα έχουν μικρή δυνατότητα απορρόφησης, διότι οι θέσεις είναι αρκετά περιορισμένες και ο αριθμός των εισακτέων είναι 15-20 άτομα. Συνέπεια όλων αυτών είναι ο ανταγωνισμός και το επίπεδό των υποψηφίων φοιτητών να είναι αρκετά μεγάλος.  

Οι αιτήσεις για τα Μετ/κα προγράμματα σπουδών γίνονται στα εκάστοτε Πανεπιστήμια τις χρονικές περιόδους που αναφέρεται το καθένα. Η αίτηση θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες αντίγραφα πτυχίων προπτυχιακών και επάρκεια σε αντίστοιχες ξένες γλώσσες.

Πολλά Πανεπιστήμια ζητούν συστατικές επιστολές από τουλάχιστον 2 καθηγητές εάν πρόκειται κάποιος να παρακολουθήσει πρόγραμμα άλλου Πανεπιστημίου. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται και αναλυτική βαθμολογία από το προπτυχιακό, θα πρέπει επομένως να υπολογιστεί από τον ενδιαφερόμενο ο χρόνος έκδοσης της αναλυτικής βαθμολογίας για να μη χαθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Μετ/κο. Σε ορισμένα Πανεπιστήμια για την κατάθεση του φακέλου αίτησης ζητείται και παράβολο ή καλύτερα κατάθεση σε λογαριασμό του Παν/μιου ποσού από 50 έως 80 ευρώ για τα έξοδα εξέτασης του υποψηφίου. 

Συνέντευξη

Τέλος εάν όλα έχουν πάει καλά για τον υποψήφιο Μετ/κο φοιτητή περνάει από συνέντευξη. Αυτό θα έχει γίνει, είτε γιατί θα έχει επιτύχει στις εξετάσεις, είτε γιατί θα έχει ολοκληρωμένο φάκελο και θα είναι έτοιμος για την επόμενη φάση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ισχύουν όλα όσα γνωρίζει ο καθένας από εμάς. Δηλαδή σωστή εμφάνιση, αιτιολογημένη εξήγηση του γιατί υπάρχει η επιθυμία για περαιτέρω σπουδές, γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που πρόκειται να φοιτήσει και γενικότερη γνώση της ειδησιογραφίας και καθημερινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε:

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: www.eap.gr

Καποδιστριακό: www.uoa.gr 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: www.aueb.gr

Πολυτεχνείο: www.ntua.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιά: www.unipi.gr 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: www.uop.gr 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: www.aegean.gr 

Πανεπιστήμιοα Ιωαννίνων: www.uoi.gr

Αριστοτέλειο Παν/μιο: www.auth.gr 

Πανεπιστήμιο Κρήτης: www.uoc.gr

Πανεπιστήμιο Πάτρας: www.upatras.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: www.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θράκης: www.duth.gr

Μοιραστείτε τα νέα

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.